Ikona

Nasze procedury na wykonawstwo nowych instalacji elektrycznych:

  1. Oferta. Na tym etapie konieczne jest zapoznanie się z projektem oraz odwiedzenie przez nas budowy.
  2. Kosztorys. Wykonujemy kosztorys w rozbiciu na etapy: wykonanie instalacji kablowej oraz uziemienia, wykonanie szafki bezpiecznikowej, biały montaż, protokoły i pomiary oraz dokumentacja. Kosztorys obejmuje cały materiał + wykonawstwo z wyjątkiem zakupu elementów białego montażu ( gniazda, włączniki, lampy).
  3. Umowa. Jeżeli kosztorys jest zaakceptowany przez inwestora następuje podpisanie umowy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.
  4. Wykonawstwo. Ten etap jest dzielony na różne okresy czasu, np. instalacje kablowe przed tynkowaniem, biały montaż po skończeniu malowania ścian itp.
  5. Odbiór. Odbiór prac następuje też na poszczególnych etapach.
  6. Faktura. Wystawiamy fakturę całościową lub na poszczególne etapy, wg. ustaleń.
  7. Gwarancja + dokumentacja. Na wykonane prace udzielamy 24 miesięcznej gwarancji oraz sporządzamy dokumentację powykonawczą: instrukcje, opisy, schemat powykonawczy oraz pomiary do odbioru budowlanego.

  8. Podobne procedury obowiązują przy modernizacjach i wymianach instalacji.

AGAT-POL Piotr Tomaszewski, instalacje elektryczne, Szczecin | tel. t501242430 | e-mail: poczta